palette
اطمینان از محرمانه بودن ویرایش

برای اطمینان از محرمانه بودن مراحل آماده سازی باید حداکثر تلاش بعمل آید تا مولف و ویرایشگران یکدیگر را نشناسند . بدین منظور اطمینان پیدا کنید که مراحل زیر در مورد متن مقاله و مشخصات فایل مقاله رعایت شده باشد .

  1. مولف مقاله بایستی نام خود را از متن مقاله حذف کرده و به جای آن از کدی که مدیر سایت در اختیار وی می گذارد برای ثبت هویت خود استفاده کند .
  2. اگر فایل مقاله با برنامه microsofe office word تهیه شده است مشخصات مولف بایستی از قسمت مشخصات فایل با رفتن به منوی فایل سپس tools سپس security و انتخاب گزینه delete اطلاعات شخصی از فایل حذف گردد .
  3. اگر فایل مقاله به صورت PDF است نام مولف بایستی از properties فایل حذف شود .