ارادة الهی و نسبت آن با اختیار انسان از دیدگاه امام خمینی ره

سیدمحمد اسماعیل سیدهاشمی؛ سیدصفی اله موسوی خو

دوره 11، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  مسئلة ارادة الهی و نسبتش با افعال انسان از دیرباز در تاریخ تفکر اسلامی مورد بحث و نزاع بوده است و شاید از موضوعاتی بوده که در شکل‌گیری نحله‌های کلامی اولیه نقش مهمی ایفا کرده است. این موضوع در کلام و فلسفه و حتی علم اصول فقه به مناسبتی مطرح شده است. یکی از اندیشمندانی که به این مسئله پرداخته، امام خمینی (ره) است. وی که به عنوان فقیه، فیلسوف ...  بیشتر