تأمّلی بر رویکرد تمثیلِ تکوینی در تبیین آیات خلقت انسان

حسن سعیدی؛ امین محمدی پارسا؛ عبدالله محمدی پارسا

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 37-60

چکیده
  تبیین آیات خلقت انسان، به جهت محذورات کلامی و فلسفی در فهم ظاهری از آن، یکی از مباحث پرچالش در حوزه علوم قرآن و تفسیر بوده و از این رهگذر برخی از مفسّران به دلالت ظاهری این آیات تمسّک کرده و برخی نیز نگرش تاویلی و فهم باطنی را برگزیده‌اند؛ در این میان مفسّرانی چون شیخ محمّد عبده، علامه طباطبایی و  آیت‌الله جوادی‌آملی، با رویکردی نوین، ...  بیشتر