بررسی مقایسه ای آراء ابن میمون و علامه طباطبایی در توحید ذات و صفات

سید محمد اسماعیل سید هاشمی؛ ذلیخا مجدانی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 1-24

چکیده
  توحید ذات و صفات باری تعالی از موضوعات مهم در الهیات، کلام، فلسفه و فلسفه دین ودغدغه متکلمان، فیلسوفان و عرفای ادیان ابراهیمی بوده است. در این مقاله تلاش بر این است که با نگاهی مقایسه­ای ، نظرات دو فیلسوف و مفسر یهودی و مسلمان مورد بررسی وتحلیل قرار گیرد. این دو اندیشمند سعی کرده اند صفات الهی مطرح شده در کتاب آسمانی خود را به گونه ای ...  بیشتر