نویسنده = �������������� ������ �������� ������
بررسی تأثیر غزالی بر سهروردی در مسئلة تناسخ

دوره 20، شماره 2، تیر 1399، صفحه 53-76

10.52547/jipt.2020.97401

لیلا شیخی؛ سیدمحمد علی دیباجی


تبیین حرکت جوهری جبلی و ارادی انسان

دوره 19، شماره 2، تیر 1398، صفحه 61-82

محمد جواد نصر؛ سید محمد علی دیباجی


رئالیسم اشراقی ؛ تاملی بر صدق و مطابقت در حکمت اشراق

دوره 16، شماره 4، دی 1395، صفحه 19-38

سیدمحمدعلی دیباجی؛ سیده حورا موسوی


نسبت نظریه ادراکات اعتباری با معقولات فلسفی

دوره 15، شماره 2، تیر 1394، صفحه 1-26

زینب یوسف زاده؛ سیدمحمدعلی دیباجی


پرداختن به فلسفه دین

دوره 5، شماره 1، فروردین 1384

سیدمحمدعلی دیباجی