هیولای اولی ، معقول اول یا ثانی فلسفی در حکمت متعالیه؟

غلامرضا شاملی؛ قاسم کاکایی؛ محمد بنیانی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 1-20

چکیده
  در‌بارة‌ اقسام جواهر نظرات متفاوتی ارائه شده است‌. یکی از علل اختلاف نظرها این است که برخی هیولی را داخل در جواهر می‌دانند و برخی آن را داخل نمی‌دانند‌. ابن‌سینا هیولی را وجودی خارجی دانسته و براهینی را در اثبات وجود آن بیان می‌کند. پیش از ملاصدرا افرادی مانند ابوالبرکات و شیخ اشراق و خواجه نصیر الدین طوسی و پس‌از او افرادی مانند ...  بیشتر