تحلیل و نقد اشکالات نظریه شبح

زکریا بهارنژاد؛ سید امین میرحسینی

دوره 16، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 1-14

چکیده
  مسئله حکایت گری معلومات ذهنی از جهان خارجی و کیفیت آن، از موضوعات اساسی در فلسفه اسلامی به شمار می رود. یکی از نظریه هایی که در باب این حکایت گری بیان شده، نظریه شبح نام دارد، که بر اساس آن تنها شبح و تصویری از شیء خارجی به ذهن می آید. این نظریه در میان حکمای طراز اول اسلامی طرفداری نداشته و توسط ملاصدرا و شارحان او مورد نقد قرار گرفته ...  بیشتر

معاد جسمانی از دیدگاه حکیم سبزواری

زکریا بهارنژاد؛ لیلا اسداللهی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 19-36

چکیده
  معاد جسمانی،کیفیت وامکان­پذیری آن ازجمله مسائلی است که فیلسوفان ومتکلمان اسلامی به طور گسترده  پیرامون آن بحث کرده، و به نحوفزاینده ای تلاش کرده­اند ،در تبیین آن میان عقل و نقل سازگاری ایجاد کنند. یکی از این متفکران،حکیم سبزواری است که در برخی از آثار خود برای اثبات امکان­پذیری و وقوع معاد جسمانی دلایل و براهین عقلی ارائه کرده،وبه ...  بیشتر