بررسی اجمالی جلوه‌های شناخت و تربیت در عرفان اسلامی

راضیه حجتی زاده

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 109-134

چکیده
  جهان بینی و معرفت‌شناسی عرفانی که خود را در قالب نگاهی ژرف به ژرفنای دین می‌شناساند، همواره در تلاش برای ایجاد گفتمانی دو سویه با چشم‌اندازهای موجود بوده است تا از این مجری، بتواند مبانی و شالوده‌ها‌ی خود را در بستر فکر و فرهنگ ایرانی-اسلامی تکوین و تثبیت کند. در همین راستا، عرفان اسلامی در حین جهت‌دهی به تعاملات معرفت‌شناختی، ...  بیشتر