هویت سلوکی فلسفه‌: مقایسه افلاطون و سهروردی

منصوره رحمانی؛ اخد فرامرز قراملکی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 61-80

چکیده
  نظام­پردازی هر فیلسوف و روی­آورد او به مسائل فلسفی، متأثر از انگاره وی از فلسفه­ است. این انگاره، به مثابه نقشه­ای برای سامان فلسفی است. در این مقاله به مقایسه انگاره افلاطون و سهروردی از فلسفه می­پردازیم. از آنجا که یکی از مواضع شناخت انگاره فیلسوف، تعریف وی از فلسفه است، تحلیل مقایسه­ای تعریف افلاطون و سهروردی از فلسفه را که با جهت­گیری ...  بیشتر