نقد و بررسی ادعای احمد الکاتب در امامت جعفر

فاطمه جعفری؛ حسین اترک؛ مریم خوشدل روحانی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 117-134

چکیده
  بحث از امامت به ویژه امامت امام زمان (عج) از مباحث مهم و اساسی در مذهب شیعه است. احمد الکاتب، نویسنده معاصر، در کتاب الإمام المهدی حقیقة تاریخیة أم فرضیة فلسفیة دلایلی نقلی، تاریخی و عقلی در انکار وجود امام زمان(عج) مطرح می‌کند که یکی از آنها ادعای امامت جعفر، برادر امام عسکری، است. وی مدعی است که امام عسکری فرزندی نداشته و جعفر پس از ...  بیشتر