علم امام از منظر شاگردان متکلم ائمه علیهم‌السلام

علی منصفی؛ سیداسماعیل سیدهاشمی

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 81-106

چکیده
  چکیدهیکی از مسایل علم کلام، مساله علوم امامان و جهات علوم آنان می‌باشد. این مقاله که با هدف نگرش به این موضوع مهیا شده، سعی شده مسایلی همچون قلمرو علم ائمه علیهم‌السلام، منابع و جهات علوم آنان و علوم غیبی آن بزرگواران را از نظر شاگردان متکلم امامان شیعه، مورد بررسی قرار دهد.با بررسی دیدگاه‌های این متکلمان و تفسیر و برداشتی که از آیات ...  بیشتر