ارزیابی میزان توجیه‌پذیری و صدقِ نظریات اعجاز قرآن در نظریه‌های کلاسیک معرفت‌شناسی

قاسم درزی؛ حسین اله‌وردی؛ میثم قهوه چیان

دوره 16، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 15-48

چکیده
  اعجاز قرآن به عنوان اساسی­ترین حجت پیامبر خاتم(ص) در اثبات دعوی رسالت و تحدی به آن، از صدر اسلام تاکنون جایگاه مهمی در مباحثات درون‌دینی و به ویژه منازعات کلامی و تبلیغ دین و خطابه‌ها داشته است. امروزه با توسعۀ مباحثِ معرفت­شناختی، بررسی برون‌دینیِ نظریات اعجاز قرآن به­خصوص از طریق نظریه­های کلاسیکِ معرفت­شناختی اهمیتی مضاعف یافته ...  بیشتر