نویسنده = ���������������� ���������� (��������)
رابطه معرفت عقلی و قلبی در تصوف عقلانی غزالی

دوره 17، شماره 2، تیر 1396، صفحه 46-72

میترا (زهرا) پورسینا؛ حسین اجتهادیان؛ فاطمه (مهناز) توکلی