طمأنینه محض: بررسی امکان وجود حالات نفسانی غیر التفاتی

عادل مقدادیان؛ مسعود صادقی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 121-136

چکیده
  وجود حالات نفسانی محض و غیر التفاتی به‌ویژه آگاهی محض از مسائل محل تلاقی فلسفة ذهن و فلسفة عرفان است. غالب احوال و مقامات مطرح از سوی عارفان دارای متعلق هستند. اما در منازل عرفانی گاه سخن از به دست آوردن احوال و مقاماتی است که داشتن متعلق درباره‌‌ی آنها بی‌‌معناست و لزوماً در موردآن حال و مقام «به ـ از» معنا ندارد. معتقدان به ...  بیشتر

رابطه وطن و طمأنینه بی ذکر نام نویسنده

عادل مقدادیان؛ مسعود صادقی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 125-147

چکیده
  طمأنینه مقامی است که اهل عرفان، معتقدند قرار دائمی با وصول به آن امکان پذیر است. امّا طمأنینه به عنوان یک مشترک لفظی با متعلّق­های متفاوت در قرآن کریم و به تبع آن در کلام صوفیان مطرح شده است. در قرآن، دنیا متعلّق اطمینان قرارگرفته و امکان طمأنینه به دنیا نیز تصدیق شده است. (یونس:7)  البته صوفیان می­گویند هر نوع آرامش، غیر از «طمأنینه»ای ...  بیشتر