مبانی کلامی نظام اصلاح اجتماعی معصومان

محمد حسین مدنی؛ محمد علی مهدوی راد؛ روح الله شهیدی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 67-92

چکیده
  اصلاح اجتماعی، به طور کلی، دگرگون ساختن جامعه در جهت مطلوب و بهبود وضع جامعه است. پیشوایان معصوم ضمن شناخت بُعد اجتماعی انسان و ترغیب مؤمنان به جمع‌گرایی، به آسیب‌های اجتماعی و اصلاح آن‌ها نیز توجه داشته‌اند. اصلاح‌گری معصومان در ساحت اجتماع، نظام‌مند بوده و در چهار بخش هدف‌گزاری، موضوع، برنامه و مجری اصلاح اجتماعی سامان می‌یابد. ...  بیشتر