بررسی و نقد آراء آیت الله سبحانی در مورد حقیقت عبادت

دکتر سید احمد هاشمی علی آبادی؛ محمد جواد حسن زاده مشکانی

دوره 21، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 123-146

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.224819.1199

چکیده
  شناسایی اصطلاح عبادت در نظام علمی واژه شناسان سابقه‌ای دیرینه دارد. فرقة وهابیت با تئوری اشتباه در فهم معنای آن، حکم به تکفیر مسلمانان کرده است. در مقابل؛ آیت‌‌‌‌الله سبحانی در اکثر تألیفاتش عبادت را به گونه‌‌‌‌ای دیگر تحلیل کرده است که به حقیقت شرع نزدیک‌تر است. «تبیین تعاریف آیت‌الله سبحانی از عبادت اصطلاحی و نقد و بررسی ...  بیشتر

بررسی و نقد مبانی فکری قرآنیون در مورد قرآن‌‌بسندگی و نابسندگی سنت رسول اکرم صلی الله علیه وآله با تکیه بر آراء دکتر احمد صبحی منصور

دکتر سید احمد هاشمی علی آبادی؛ دکتر محمد مهدی داورپناه

دوره 19، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 105-128

چکیده
  احمد صبحی منصور در ردیف قرآنیون معاصر و تأثیرگذار در این عرصه به شمار می‌‌آید که قرآن‌‌بسندگی مبنای اصلی گرایشات آنها محسوب می‌‌شود. ایشان با استناد به برخی از آیات قرآن تلاش می‌‌کند تا جایگاه پیامبر در غیر از شأن ابلاغ و نیز کارکرد سنت در تمامی‌‌حوزه‌‌های دینی را از اعتبار ساقط نماید. نگارندگان این پژوهش پس از بیان بخشی از ...  بیشتر