تبیین حرکت جوهری جبلی و ارادی انسان

محمد جواد نصر؛ سید محمد علی دیباجی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 61-82

چکیده
  اعتقاد به حرکت جوهری اشتدادی در مورد موجودات عالم ماده از جمله انسان، مبنای مهمی ‌‌است که ملاصدرا را از سایر فیلسوفان پیش از خود جدا می‌‌کند. ملاصدرا در برخی از عبارت‌های کتب خود نسبت به انسان دو نوع حرکت را مطرح نموده است، یک حرکت جبلی و فطری و دیگری حرکت ارادی. طبق نظر‌ایشان انسان با سایر موجودات در حرکت اول مشترک است و همان‌طور ...  بیشتر