نویسنده = ���������� ������������ �������� ��������
ارزیابی نگاه حداقلی به زن در عبارات ملاصدرا

دوره 22، شماره 2، آبان 1401، صفحه 151-174

10.52547/jipt.2022.226679.1252

سیده زهرا موسوی بایگی؛ سید محمد موسوی؛ هادی ایزانلو


تقریر، تبیین و ارزیابی نظریة صفات فعلی

دوره 21، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 45-66

10.52547/jipt.2021.211994.0

سیده زهرا موسوی بایگی؛ سید محمد موسوی