نقش مقولات در فلسفه ملاصدرا

زهرا کریمی؛ مجید ضیایی قهنویه

دوره 22، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 25-46

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103415

چکیده
  مقولات ابزار ذهن ما برای شناخت حقایق اطراف است. بشر اشیای خارجی یا مفاهیم ناظر به آن‌ها را ذیل یکی از مقولات قرار داده است و فهم می‌کند. اما میزان صدق مقولات بر تمام واقعیات خارجی و تمام حقایق هستی هنوز به درستی مشخص نیست. آنچه در آرای برخی فلاسفة مشاء دیده می‌شود‌این است که مقولات و پیرو آن انواعی که ذیل آنها‌ایجاد می‌شود نقش تعیین ...  بیشتر

نسبت الهیات سلبی قاضی سعید قمی با توحید معتزلی، شیعی و عرفانی

جواد نظری؛ شمس اله سراج؛ مجید ضیایی قهنویه

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 21-44

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.222625.1112

چکیده
  قاضی سعید قمی با نفی هر گونه سنخیتی میان خالق و مخلوق، هم از الهیات رایج ایجابی در جهان اسلام فاصله می‌گیرد، و هم از الهیات مرسوم شیعی. هدف از این مقاله، بررسی نسبت این الهیات سلبی با نگرش توحیدی رایج و مسلط در الهیات کلامی (اشعری، معتزلی، شیعی)، فلسفی و عرفانی است. الهیات قاضی سعید با الهیات فلسفی و اشعری و شیعی رایج، که مبتنی بر سنخیت ...  بیشتر