بررسی و ارزیابی مبادی حکمت عملی در فارابی و ابن‌سینا

محمد ذبیحی

دوره 22، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103398

چکیده
  فارابی و ابن‌سینا در شمار برجسته‌ترین و نام‌ آشناترین فیلسوفان مشایی در عرصة مباحث فلسفی و عقلی‌اند، بنیان‌های فکری نظام فلسفی مشائی در جهان اسلام براساس مبانی عقلی و اندیشه‌های فلسفی این دو فیلسوف بزرگ بنا نهاده شده است، نوع نگرش دو فیلسوف به حکمت عملی زمینه‌ساز پرسش‌ها و تردیدهایی در این‌باره شده است، تا آنجا که برخی چنین ...  بیشتر