استخراج مسئلة عوض الهی در آلام از دعای پانزدهم صحیفه سجادیه

مهدی عامری شهرابی؛ ناصر فروهی

دوره 23، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 81-98

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103805

چکیده
  گاه انسان با بیماری یا رنج‌‌هایی مواجه می‌شود که خود او و اختیارش در آن دخیل نیست و مستقیم از جانب خداوند به او رسیده است. در این گونه موارد، که از آنها به آلام ابتدایی تعبیر می‌شود، از جانب خداوند آیا می‌بایست جبرانی برای این فرد صورت پذیرد؟ متکلمان اسلامی، در مبحث عوض به این موضوع پرداخته‌اند. نوشتار حاضر نخست با روش تحلیلی و تطبیقی ...  بیشتر