تقویت تاب‌آوری براساس آموزه‌های رواقیان و مولانا

نرگس نظرنژاد؛ زینب میرزاپور؛ فروزان راسخی

دوره 23، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 117-138

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103663

چکیده
  رواقیان به‌عنوان فیلسوفان روان‌شناس و مولانا به‌عنوان روان‌شناس دین‌ مدار به تقویت تاب‌آوری توجه کرده‌اند. مقالة حاضر، حاصل مطالعه‌ای میان‌رشته‌ای، در حوزة‌ فلسفة کاربردی برای شرح، تبیین و مقایسۀ اندیشۀ رواقیان و مولانا در خصوص راه‌های تقویت تاب‌آوری در مواجهه با مشکلات روزمرۀ زندگی است. اهمیت پژوهش حاضر در ارائة راهکارهای ...  بیشتر