کلیدواژه‌ها = قرآن
مقایسة اصول اخلاقی مطرح در قرآن و عهدین

دوره 20، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 67-90

10.52547/jipt.2021.213599.0

حیدر اسماعیلی؛ علی فتح الهی؛ الهیار رحمتی


بررسی مبانی و پیامدهای فلسفی- کلامی، نسبیت‌گرایی اخلاقی از نگاه قرآن و روایات

دوره 18، شماره 3، مهر 1397، صفحه 87-108

عبدالهادی رضایی تالارپشتی؛ دکتر محمد رضا ضمیری؛ محمدصادق جمشیدی


تاریخمندی وحی در حکمت متعالیه؛ نقد دیدگاه دکتر سروش

دوره 18، شماره 2، تیر 1397، صفحه 43-62

محمد نجاتی؛ یاسر سالاری؛ مصطفی مجد


معناشناسی واژگان«عقل» و «تفکر» در ارتباط با مفهوم «فطرت» در قرآن

دوره 13، شماره 2، تیر 1392

محمدمهدی باباپور گل افشانی؛ قدیر اسفندیار


اعجاز تشریعی قرآن

دوره 10، شماره 3، مهر 1389

محمدرضا ابراهیم نژاد