واکاوی و تبیین مفهومی و مصداقی قیاس اولویت در آیات خلقت

میثم اورنگی؛ محمدرضا امامی نیا

دوره 23، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103664

چکیده
  قیاس اولویت به معنای قوی بودن علت حکم در فرع و سرایت حکم اصل به فرع، از براهین و قواعدی است که در قرآن استفاده شده است. از جمله موارد استفاده از این قاعده، اثبات خلق جدید و بازگرداندن موجودات (انسان) در معاد است. قرآن در مرحلة نخست برای برطرف کردن استبعاد مشرکان، خلقت جدید موجودات در معاد را با خلقت ابتدایی قیاس کرده است و بیان می دارد ...  بیشتر

تطابق ذهن و عین در معرفت‌شناسی صدرایی وکانتی

محمد کاظم علمی سولا؛ طوبی لعل صاحبی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  مسئلة عینیت یکی از عمیق‌ترین مسائلی است که همواره ذهن عموم متفکران را متوجه خود ساخته است. دو فیلسوف برجستة اسلامی و غربی، ملاصدرا و کانت، این مسئله را به نحو عمیق‌تری موردکنکاش قرار داده‌اند. این جستار در‌صدد بیان این موضوع است که مسائل پیرامون معرفت در نظرگاه ملاصدرا تنها بر مبنای اصول هستی‌شناختی وی (ذو مراتب بودن هستی و به نحو ...  بیشتر