خودادراکی کانتی و وجود

اسماعیل سعادتی خمسه

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 121-146

چکیده
  خودادراکی یا ادراک نفسانی مهم‌ترین تعلیم کانت در استنتاج استعلایی نقد عقل محض و اصل بنیادی معرفت‌شناسی کانتی است. این اصطلاح در کتاب کانت صفات محض، اصلی و استعلایی به خود می‌گیرد. این تعلیم را شارحان نقد گاه با کوگیتوی دکارت مقایسه کرده‌اند و گاه پاسخی به شکاکیت هیوم شمرده‌اند. برخی آن را بیانگر انتساب تصورات به خود می‌دانند و ...  بیشتر

تأملی بر نظریة شبح و وجود ذهنی، با تأکید بر آراء علامة‌طباطبایی (ره)

سیدمحمد اسماعیل سیدهاشمی؛ مهدی سجادی فر

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1391

چکیده
  مسئلة تطابق ذهن و عین نه تنها حکمای اسلامی را به خود مشغول ساخته، بلکه در میان فلاسفة غرب نیز معرکة آراء بوده است. از جمله نظریاتی که ذیل این بحث مطرح شده، نظریة وجود ذهنی بین فلاسفة متأخر و نظریة شبح در بین متکلمان است . طرح این نظریه، ثمرة پرسش‌هایی است که متکلمان در ارتباط با چگونگی وجود ماهیات اشیا در ذهن مطرح میساختند. کنجکاوی متکلمان ...  بیشتر