دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تبیین معنای صفات اربعه الهی، "الاول و الاخر و الظاهر و الباطن" دررویکرد عقلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.52547/jipt.2022.225186.1219

مرتضی سمنون؛ فاطمه جعفری


ارزیابی نگاه حداقلی به زن در عبارات ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.52547/jipt.2022.226679.1252

سیده زهرا موسوی بایگی؛ سید محمد موسوی؛ هادی ایزانلو


بررسی انتقادی نسبت تجرد ادراک با ثبات تغیر.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.52547/jipt.2022.227766.1288

مهدی اسدی


تحلیل عرفانى تمثل در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.52547/jipt.2022.225984.1240

کنانه مصطفى؛ امیر جوان آراسته؛ رحمان بوالحسنی