دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزیابی و نقد مبانی عقیده پیناک در «تغییرپذیری خداوند» بر مبنای کلام امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

10.52547/jipt.2022.227875.1293

محمد ابراهیم ترکمانی


نقش توجه در تحقق ادراک حسی از منظر حکمت متعالیه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

10.52547/jipt.2022.227249.1268

مهدی زمانی


نقش حکومت و تربیت در تبیین شکاف میان معرفت و فعل اخلاقی در آراء و اندیشه های فارابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.52547/jipt.2023.228242.1307

مریم صمدیه؛ محمد مهدی شمسی؛ علی صفرزاده ملکی


تحلیل نظر سنایی دربارۀ رابطۀ عقل و شرع با تکیه بر حدیقه و قصاید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.52547/jipt.2023.228356.1309

سید علی هاشمیان بجنورد؛ احمد خاتمی


بررسی و نقد آراء آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم پیرامون پلورالیزم دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.52547/jipt.2023.227979.1298

میثم کهن ترابی


بررسی تطبیقی"عوالم غیب مطلق" از منظر ابن‌عربی و د لئون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.52547/jipt.2023.227754.1287

مریم السادات نوابی قمصری


دلالت‌های اعتقادی و شبهات کلامی داستان موسی و خضر علیهما السلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.52547/jipt.2023.229455.1341

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی