دوره و شماره: دوره 18، شماره 3، پاییز 1397 
1. «اصالت وجود یا اصالت ماهیّت؛ نزاعی لفظی یا معنوی؟»

صفحه 1-28

سردار دکامی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان


5. بررسی مبانی و پیامدهای فلسفی- کلامی، نسبیت‌گرایی اخلاقی از نگاه قرآن و روایات

صفحه 87-108

عبدالهادی رضایی تالارپشتی؛ دکتر محمد رضا ضمیری؛ محمدصادق جمشیدی