چگونگی سلوک عرفانی از منظر ابن‌سینا

حسین حاتم وند؛ حسین فلسفی؛ علی فتح الهی

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 133-154

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.221090.1047

چکیده
  روش سلوک عرفانی و چگونگی وصول عارفان بدان یکی از مباحث مهم و از دغدغه‌های عمده و اساسی اهل عرفان است. روش سلوک بر خلاف حالت جذبه که به صورت آنی بر عارف عارض می‌‌گردد، مبتنی بر مجاهدت، تلاش و کوشش فراوان است و از طریق ریاضت نفس به روش تدریج حاصل می‌شود و عارف سالک در راه به دست آوردن آن سختی و رنج‌ها را بر خویش هموار می‌‌کند. هدف اصلی‌این ...  بیشتر