جایگاه مسئله‌ساز اراده آزاد و فیض الهی

میثم سفیدخوش؛ علی مرادی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 73-90

چکیده
  ازجمله مباحثِ محوریِ اندیشه آگوستین بحث درباره اراده و ارتباط آن با مسئله شر است. او وارث مفهوم اراده به روایت رواقیون است که آن را با فلسفه نوافلاطونی صورت­بندی کرده است. سخن مشهور درباره نظر آگوستین این است که خود شر امری عدمی است و لذا در مورد شرور اخلاقی، عدم اراده به خیر عین شر محسوب می­شود. به این ترتیب، از نظر او قصد صحیح و یا ناصحیح ...  بیشتر