نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 ‌هیئت‌ علمی دانشگاه ‌آزاد ‌واحد‌ شیراز‌‌‌‌‌‌

2 ‌هیئت‌ علمی دانشگاه شیراز‌‌‌‌‌‌

چکیده

معنای زندگی به عنوان مساله‌ای بسیار مهم، مورد توجه استاد مطهری و علامه جعفری قرار گرفته است. بررسی توصیفی- تحلیلی دیدگاه این دو متفکر مسلمان، مبین این حقیقت است که علی‌رغم وجود مشابهت‌های قابل توجه، تفاوت‌های اساسی در رویکرد آن‌ها نسبت به این مساله وجود دارد‌. این تفاوت‌ها در سه محور اصلی قابل صورت‌بندی است: 1- رویکرد کلامی و نقلی استاد مطهری به این مساله برخلاف رویکرد عقلی و فلسفی علامه جعفری به آن 2- نگرش غیراستقلالی و معنای زندگی و بدیهی‌انگاری آن در مقابل توجه جدی علامه جعفری به مقام پرسش معنای زندگی و تلاش برای استخراج پاسخ این مساله از درون تحلیل پرسش. این تفاوت‌‌های اساسی خود نشان‌دهنده‌ی دو گونه‌ی متفاوت بحث از معنای زندگی تحویل‌گرایانه‌ی استاد مطهری به مساله‌ی معنای زندگی در مقابل نگرش استقلالی و محوری علامه جعفری نسبت به این مساله 3- عدم توجه استاد مطهری به پرسش در ساحت اندیشه‌ی اسلامی- ایرانی است.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fundamental Differences between Ostad Motahari’s and Allameh Jaafari’s Approaches to Meaning of Life as an Issue

نویسندگان [English]

  • mohhamad akhgar 1
  • ali farsinezhad 2

1 ‌Faculty of ‌Azad University ‌Uraz United ‌

2 ‌Scientific Faculty of Shiraz University‌‌‌‌‌‌

چکیده [English]

The meaning of life, as a significant issue, has been considered by Ostad Motahari and Allameh Jaafari. The analytic-descriptive study of these two Muslim thinkers’ views shows that, in spite of considerable similarities, there are essential differences between their approaches to this issue. The differences are classified under three categories: (1) The theological and transmitted approach of Ostad Motahari to this issue in comparison with the rational and philosophical approach of Allameh Jaafari; (2) Motahari’s non-independent and reductionist attitude to the issue of meaning of life versus Jafari’s independent and pivotal attitude toward it; (3) Motahari’s lack of attention to the issue of meaning of life and  his approach to take it for granted versus the serious attention of Allameh Jaafari to this question and his efforts to derive the answer through analyzing the question. These fundamental differences represent two different ways through which the meaning of life is discussed in the realm of Islamic- Iranian thinking thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meaning of life
  • goal of life
  • Motahari
  • Jaafari