بیانیه دسترسی آزاد

فصلنامه آینه معرفت، یک فصلناه علمی است که توسط دانشگاه شهید بهشتی اداره می شود. مقالات با کیفیت بالا در اختیار محققان قرار می گیرد.  در این مجله امکان دسترسی آزاد  و سریع به مقالات پذیرفته شده وجود دارد و در دسترس محققان و علاقمندان قرار می گیرد بدون اینکه هیچ هزینه ای برای دسترسی به مقالات از آنها دریافت شودو به شرط ذکر منبع و نویسنده(نویسندگان) هیچ محدودیتی در استفاده از مقالات وجود ندارد.