پاسخگویی به هرگونه سؤال و مشکل پیش آمـده بـرای کاربـران گـرامی، از طـریق ایمیل ayenehmarefat@sbu.ac.ir انجام می‌پذیرد. 

 

 این نشریه دارای

شناسه دیجیتال اشیاء (Dor) و

شناسه دیجیتال اسناد (Doi) است.

 

این نشریه جهت چاپ مقالات تایید شده مطابق با آیین نامه تعیین هزینه پردازش در نشریات علمی هزینه دریافت میکند.(توضیحات درراهنمای نویسندگان)

 

 

تعداد شماره‌ها 66
تعداد مشاهده مقاله 32,794
نسبت مشاهده بر مقاله 72.07
-----------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,576
تعداد مقالات رد شده 912
درصد عدم پذیرش 58
تعداد مقالات پذیرفته شده 456
درصد پذیرش 29
تعداد داوران 40

فصلنامه علمی پژوهشی آینه معرفت وابسته به دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی است.اولین شماره مجله در زمستان ۱۳۸۲به چاپ رسیده وبعد از انتشار 10 شماره از آن،موفق به دریافت درجه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم،تحقیقات وفناوری گردیده است.این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (isc)نمایه گردیده وهم اکنون نیز از طریق پایگاههای اطلاعات علمی معتبردر اختیار علاقمندان قراردارد.مولفین محترم با مراجعه به راهنمای نویسندگان می توانند آثارو تالیفات خودرا از طریق سامانه ارسال نمایند.

این فصلنامه در ارزیابی مقاله از سامانه مشابهت‌یاب «سمیم نور» استفاده می‌کند.همچنین

این نشریه  موفق به دریافت شناسه دیجیتال اشیاء (Dor)برای مقالات گردید.

شماره جاری: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 69، اسفند 1400 

7. بررسی و نقد آراء آیت الله سبحانی در مورد حقیقت عبادت

صفحه 123-146

10.52547/jipt.2022.224819.1199

دکتر سید احمد هاشمی علی آبادی؛ محمد جواد حسن زاده مشکانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر مسئول مدیر داخلی کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان