پاسخگویی به هرگونه سؤال و مشکل پیش آمـده بـرای کاربـران گـرامی، از طـریق ایمیل ayenehmarefat@sbu.ac.ir انجام می‌پذیرد. 

 

 این نشریه دارای

شناسه دیجیتال اشیاء (Dor) و

شناسه دیجیتال اسناد (Doi) است.

 

این نشریه جهت چاپ مقالات تایید شده مطابق با آیین نامه تعیین هزینه پردازش در نشریات علمی هزینه دریافت میکند.(توضیحات درراهنمای نویسندگان)

 

 

تعداد شماره‌ها 68
تعداد مشاهده مقاله 62,905
نسبت مشاهده بر مقاله 132.15
-----------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,681
تعداد مقالات رد شده 1,011
درصد عدم پذیرش 60
تعداد مقالات پذیرفته شده 477
درصد پذیرش 28
تعداد داوران 58

فصلنامه علمی پژوهشی آینه معرفت وابسته به دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی است.اولین شماره مجله در زمستان ۱۳۸۲به چاپ رسیده وبعد از انتشار 10 شماره از آن،موفق به دریافت درجه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم،تحقیقات وفناوری گردیده است.این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (isc)نمایه گردیده وهم اکنون نیز از طریق پایگاههای اطلاعات علمی معتبر در اختیار علاقمندان قراردارد. مولفین محترم با مراجعه به راهنمای نویسندگان می توانند آثارو تالیفات خودرا از طریق سامانه ارسال نمایند.

نوع مقالات قابل انتشار در فصلنامه آینه معرفت از نوع مقالات علمی- پژوهشی می باشد.

این فصلنامه در ارزیابی مقاله از سامانه مشابهت‌یاب «سمیم نور» استفاده می‌کند.همچنین

این نشریه  موفق به دریافت شناسه دیجیتال اشیاء (Dor)برای مقالات گردید.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

این نشریه طبق ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تا پایان سال 1400  دارای رتبه "ب" می باشد.

شماره جاری: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 71، آبان 1401، صفحه 1-186 

تحلیل عرفانى تمثل در قرآن کریم

صفحه 125-150

10.52547/jipt.2022.225984.1240

کنانه مصطفى؛ امیر جوان آراسته؛ رحمان بوالحسنی


ارزیابی نگاه حداقلی به زن در عبارات ملاصدرا

صفحه 151-174

10.52547/jipt.2022.226679.1252

سیده زهرا موسوی بایگی؛ سید محمد موسوی؛ هادی ایزانلو


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر مسئول مدیر داخلی کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان