راهنمای نویسندگان

 

دانلود فایل تعهد نامه

دانلود فایل تعارض منافع

راهنمای نگارش مقالات

از نویسندگان محترم تقاضا می­ شود از ارسال مقالاتی که مطابق شیوه­ نامه نیست، خودداری فرمایند؛ صرفاً مقالاتی مورد ارزیابی قرار می­گیرند که مطابق شیوه­ نامه نگاشته شده باشند.

 

 ۱. مشخصات نویسنده: نام و نام‏ خانوادگى، مرتبة علمى و سازمان متبوع صاحب اثر (مؤلف / مترجم)،
   .

۲. تصمیم‏ گیرى در مورد چاپ مقاله‏ ها توسط هیئت تحریریه و دو داور متخصص صورت مى‏ پذیرد.

۳. مقاله در نشریة دیگر چاپ نشده یا همزمان براى سایر مجلات ارسال نشده باشد.

۴. مقالات دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی در صورتی برای داوری ارسال خواهد شد که نام استاد
    راهنما نیز ذکر شده باشد.

۵. موضوع مقالات: مقاله‏  هاى ارسالى مرتبط با زمینه‏  هاى تخصصى فلسفه و کلام اسلامى به   
    زبان فارسى پذیرفته مى  ‏شود.

۶. اجزاى مقاله: عنوان مقاله، چکیدة فارسى و انگلیسى، کلید واژه‌ها، مقدمه، متن، نتیجه‏، ارجاعات توضیحى،
    منابع؛ مقاله در کادر مشخص شده مجله ( راست ، چپ و پایین4/5 (چهار و نیم ) سانتیمتر و بالا 6 سانتیمتر ) و قلم
    زر ۱۳یا بی زر۱۳، حداکثر  در ۲۵ صفحه
 (7000 کلمه ) تنظیم شود.

۷. دریافت مقاله فقط از طریق ، سامانه مدیریت نشر به آدرس www.jipt.sbu.ac.ir امکان پذیر
    است.

۸ معادل‏ اصطلاحات و أعلام بلافاصله پس از اصطلاح یا نام در داخل پرانتز آورده شود.

۹ أعلام ناآشنا اعراب گذارى شود.

۱۰ منبع تبدیل سال‏ها از هجرى به میلادى یا بالعکس: وستنفلد، فردیناند و ادوارد ماهلر، تقویم تطبیقى
    هزار و پانصد سالة هجرى قمرى و میلادى
، مقدمه و تجدیدنظر از حکیم‏ الدین قریشى، تهران،

    فرهنگسراى نیاوران، ۱۳۶۰.

۱۱ در پایان مقاله، نخست ارجاعات توضیحى آورده مى‏شود که صرفاً شامل توضیحات ضرورى
    است نه ارجاع به منابع.

 ۱۲ شیوة ارجاع به منابع: به جاى ذکر منابع در زیرنویس یا پایان مقاله، در پایان هر نقل‏ قول مستقیم یا
    غیرمستقیم مراجع مربوط، به این شکل داخل پرانتز قرار داده شود: (نام‏ خانوادگى مؤلف، صفحه).
    چنانچه بیش از یک اثر از مؤلف ذکر شود، منبع به این شکل ارائه گردد: ( نام خانوادگى مؤلف،
    عنوان مقاله یا کتاب، صفحه). 

 13  این مجله بابت چاپ مقالات تایید شده طبق آیین نامه تعیین هزینه پردازش در مجلات علمی هزینه دریافت می کند.مقالاتی که موردپذیرش قرار میگیرند میبایست مبلغ تعیین شده (شش میلیون ریال) را بصورت آنلاین طبق فرایند مشخص شده واریز نموده تا پذیرش نهائی مقاله انجام پذیرد.

14  فهرست الفبایى منابع (فارسى و غیرفارسى جدا):

    - کتاب:

    نام‏ خانوادگى، نام (نویسنده)، عنوان کتاب، شمارة جلد، نام مترجم یا مصحح و غیره، محل نشر، نام ناشر،
    سال نشر.

    - مقاله:

    الف) چاپ‏ شده در مجموعه یا دایرةالمعارف :

            نام‏ خانوادگى، نام (نویسنده)، «عنوان مقاله»، نام مترجم، عنوان مجموعه یا دایرةالمعارف، اهتمام
            کننده، محل نشر، نام ناشر، سال نشر، صفحه­ ها.

    ب) چاپ‏ شده در مجلات:

           نام‏ خانوادگى، نام (نویسنده)، «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام مجله، دوره یا جلد، شماره (فصل / ماه     
           و سال)، صفحه­ ها.

    ج) چاپ‏ شده در روزنامه:

           نام‏ خانوادگى، نام (نویسنده)، «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام روزنامه، شماره (روز و ماه و سال)،
           صفحه.

    - سند:

           نام سازمانى که سند در آنجا نگهدارى مى‏شود، شمارة پرونده، شمارة سند.

      توجه: مقالات بیش از 7000 کلمه مورد پذیرش اولیه نیست و عودت می گردد.

نکته مهم: نویسندگان محترم باید توجه داشته باشند پس از ارسال مقاله و تعیین نویسنده مسوول، تعداد نویسندگان، رتبه علمی، ای میل، محل خدمت و ... سایر مشخصات ارسالی، هپچ گونه تغییری پذیرفته نخواهد شد. عواقب ناشی از اشتباه در این قسمت ها متوجه خود نویسنده خواهد بود.