سیاست حق مولف

اعلامیه حق انتشار

این یک مجله با دسترسی آزاد است که تحت شرایط مجوز بین‌المللی Creative Commons Attribution 4.0 International  منتشر و توزیع می‌شود. این مجوز، استفاده، توزیع، اقتباس، و بازتولید نامحدود را در هر رسانه‌ای مجاز می‌سازد، مشروط بر اینکه کار اصلی به درستی ذکر شده و مورد ارجاع قرار گرفته باشد. 

به عنوان شرط انتشار در مجله آینه معرفت، همه نویسندگان با شرایط زیر مجوز/ مالکیت حق نسخه‌برداری موافقت می‌کنند:

  • اولین حقوق انتشار برای اثر اصلی پذیرفته شده برای انتشار به مجله آینه معرفت اعطا می‌شود، اما حق انتشار برای همه آثار منتشر شده در مجله برای نویسنده یا نویسنده(ها) محفوظ است. آثار منتشرشده در مجله آینه معرفت تحت مجوز  Creative Commons Attribution License (CC BY)  منتشر و توزیع خواهد شد. با اعطای مجوز CC BY در کار خود، نویسندگان مالکیت حق انتشار اثر را حفظ می‌کنند، اما به دیگران اجازه صریح برای دانلود، استفاده مجدد، چاپ مجدد، تغییر، توزیع و یا کپی اثر را می‌دهند، تا زمانی که منبع اصلی و نویسنده(های) به درستی ذکر شده و مورد استناد قرار گرفته باشند (یعنی یک استناد کامل کتابشناختی و پیوند به وب سایت مجله) اخذ هیچ مجوزی از نویسنده‌(ها) یا ناشران برای چنین استفاده‌ای لازم نخواهد بود. طبق شرایط مجوزCC BY، هرگونه استفاده مجدد یا توزیع مجدد باید شرایط اصلی مجوز CC BY اثر را نشان دهد. در صورت وجود شرایط تسهیل کننده معقول، ممکن است استثنائات مربوط به استفاده از مجوز CC BY به صلاحدید سردبیران اعطا شود. چنین استثناهایی باید به صورت کتبی توسط سردبیران مجله اعطا شود. در صورت عدم وجود استثناء کتبی، مجوز CC BY برای تمامی آثار منتشر شده اعمال خواهد شد.
  • نویسندگان می‌توانند با تأیید انتشار اولیه آن در مجله آینه معرفت، توافق‌های جداگانه و دیگری را برای توزیع غیر انحصاری نسخه منتشر شده مقاله منعقد کنند.

نویسندگان مجاز هستند آثار خود را به صورت آنلاین در مخازن ذخیره‌سازی یا در وب سایت خود قرار دهند. نسخ پیش‌ از انتشار که به‌صورت آنلاین ارسال می‌شوند، باید به محض در دسترس قرار گرفتن شماره، شامل یک نقل قول و پیوند به نسخه نهایی منتشر شده در مجله باشد. نسخه‌های پس از انتشار نهایی (از جمله PDF نهایی ناشر) باید شامل یک نقل قول و پیوند به وب‌سایت مجله باشد. 

این مسئولیت نویسندگان خواهد بود که از تمامی مجوزهای حق انتشار لازم برای استفاده از مطالب شخص ثالث در نسخه مقاله ارسالی خود را محافظت کنند. نویسندگان باید مدارک کتبی این مجوز را پس از پذیرش نسخه مقاله خود ارائه دهند