بیانیه دسترسی آزاد

سیاست دسترسی آزاد

دسترسی به تمامی مقاله‌های این مجله آزاد و رایگان است و مقاله‌ها بلافاصله پس از انتشار در وب‌سایت نشریه قابل دسترس خواهند بود.  مجله آینه معرفت تحت شرایط و معیارهای مجوز Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY  4.0)  منتشر می‌شود. در این مجله و تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان تمامی حقوق از جمله حق انتشار (کپی رایت) محتوای خود را حفظ می‌کنند، اما به کاربران اجازه می‌دهد تا در صورت استناد صحیح به نویسندگان و نشریه، محتوا را مورد استفاده مجدد، چاپ مجدد، تغییر، توزیع و یا کپی قرار دهند. 

در این نشریه نویسندگان صاحب حق انتشار (کپی رایت) محتوای مقالات می‌باشند. 

این مجوز به کاربران امکان کپی و توزیع مجدد مقاله را تحت شرایط زیر می‌دهد:

  • اشتراک گذاری: مطالب را در هر رسانه یا قالبی کپی و دوباره توزیع کنید.
  • تطبیق: ترکیب دوباره، تبدیل، و ساخت بر روی مواد برای هر منظور، حتی تجاری.

مزایای دسترسی باز برای نویسندگان عبارتند از:

  • نویسندگان حق چاپ آثار خود را حفظ می‌کنند.
  • دسترسی رایگان برای همه کاربران در سراسر جهان.
  • افزایش مشاهده و دسترسی خوانندگان.
  • بدون محدودیت مکانی.
  • انتشار سریع.