خط مشی بررسی همتا

خط مشی داوری: دوسو ناشناس (حداقل 2 داور)

فرآیند داوری جنبه مهمی از فرآیند انتشار یک مقاله است. این فرآیند به سردبیر کمک می کند تا تصمیم مناسبی را در مورد مقاله بگیرد و همچنین نویسنده را قادر می سازد تا مقاله خود را بهبود بخشد. کلیه مقالات تحقیقاتی ارسال شده به فصلنامه آینه معرفت، توسط متخصصان، بدون اطلاع از هویت نویسندگان، مورد بررسی دقیق قرار میگیرد.

هویت نویسنده (ها)ی مقاله حذف می شود و در طول فرآیند بررسی، از نظر داوران دور می ماند. اطلاعات حذف شده شامل: نام نویسنده (ها)، آدرس/ وابستگی، کشور، تلفن/ فاکس و ایمیل است. هر گونه اطلاعاتی در تایید و اعلامیه تعارض منافع که ممکن است منجر به کشف هویت نویسنده شود نیز قبل از ارسال آن به داوران مقاله، خذف می شود.

فرآیند بررسی با استفاده از سیستم مدیریت مقالات انجام می شود. داوران پس از بررسی مقاله ارسالی، یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند:

  • پذیرش بدون قید و شرط: پذیرفتن با یا بدون اصلاحات شکلی
  • قبول مشروط: بازنگری جزئی مقاله بدون ارسال مجدد به داوران
  • رد کردن به شکل فعلی: بازنگری کلی و بررسی مجدد مقاله توسط داوران
  • عدم پذیرش کامل: به دلیل نبود نوآوری، پژوهشی نبودن و ...

پس از بررسی نهایی مقاله، گواهی بازبینی برای داوران صادر می شود.