اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1576
تعداد پذیرش 456
تعداد عدم پذیرش 912

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 56
تعداد مشاهده مقاله 6207
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان داوری 51 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 45 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 2605 روز
درصد پذیرش 29 %