اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1637
تعداد پذیرش 467
تعداد عدم پذیرش 978

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 8311
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان داوری 50 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 44 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 2566 روز
درصد پذیرش 29 %