نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

2 دانشیار گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

3 دانشیار گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه بین‌الملل امام خمینی قزوین

4 دانشیار گروه آموزشی روان شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

ون‌دورزن، روان‌درمانگر وجودی با بررسی مؤلفه‌های متعدد درمانِ وجودی، خودتأملی و خویشتن‌یابی را مؤلفه اصلی این نگرش دانسته، معتقد است انسان با وجودی متفاوت با سایر موجودات و هویتی سیال و پویا، خود وجود و هویت خویشتن را تعیین می‌کند و... ملاصدرا نیز با توجه به هویت سیّال و پویای انسان معتقد است که وجود انسان محدود و منحصر به این عالم نیست، خود عوالم و نشئات وجودی متعددی دارد و در هر عالم، نشئه‌ای متناسب با آن می‌یابد. انسان با اراده و اختیار خود، جایگاه خویش را در نظام هستی تعیین می‌کند و می‌تواند با ارتقاء وجودش تا مرتبه وجود عقلی، عالمی عقلی مشابه عالم عینی گردد. هر دو متفکر در برخورداری انسان از وجودی سیال و پویا و خودی «خودتعیین‌گر» اتفاق نظر دارند. چنانکه از جایگاه مؤلفه خویشتن‌یابی‌در درمان وجودی و نگرش صدرا درباره این مؤلفه برمی‌آید؛ دیدگاه صدرا درباره خویشتن‌یابی می‌تواند مبنای درمان وجودی در فرهنگ ایرانی-اسلامی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The problem of self-discovery in existential psychotherapy; Comparing the views of Sadra and Van Deurzen

نویسندگان [English]

  • fateme fazelzade 1
  • Majid mollayousefi 2
  • mohammadjavad Shams 3
  • Ali Reza Kakavand 4

1 PhD student of the Educational Department of Islamic Philosophy and Wisdom of Imam Khomeini International University of Qazvin

2 Associate Professor of the Educational Department of Islamic Philosophy and Wisdom of Imam Khomeini International University of Qazvin

3 Associate Professor of the Educational Department of Islamic Philosophy and Wisdom of Imam Khomeini International University of Qazvin

4 Associate Professor of Psychology Education Department of Imam Khomeini International University Qazvin

چکیده [English]

Van Deurzen, an existential psychotherapist, by examining the many components of existential therapy, considers self-reflection and self-discovery to be the main component of this attitude. She believes that man, who has a different existence from other creatures and a fluid and dynamic identity, determines his own existence and identity... Mulla Sadra believes that human existence is not limited and exclusive to this world, and has many worlds and spheres of existence, and in each world, it finds a corresponding ecstasy. Man determines Man determines his position in the system of existence with his will and free will And it can become a rational world similar to the objective world by upgrading its existence to the level of rational existence. . Both thinkers concur that humans possess a fluid and dynamic existence and a "self-determining" self. As it comes from the position of the self-discovery component in existential therapy and Sadra's attitude about this component; Sadra's view on self-discovery can be the basis of existential therapy in Iranian-Islamic culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emmy Van Deurzen
  • Mulla Sadra
  • existential psychotherapy
  • human existence
  • self-discovery