نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه تهران

چکیده

ملاصدرا در قبال مساله امکان تحصیل معرفت اطلاقی و نفس الامری برای نفس دو رویکرد کاملا متفاوت دارد. وی در نگرش عام، بنابر بر مشرب قوم، توانایی نفس انسان در شناخت حقایق اشیاء را مورد تردید قرار می دهد. صدرالمتالهین در نگرش خاص به جهت تاکید بر ماهیت وچودی و کمالی ادراکات نفس و وحدت آنها با نفس در حین ادراک، به ارائه تبیین در این خصوص می پردازد. از دیدگاه صدرا توقف نفس در ادراک ظواهر و اعراض اشیاء ناشی از حدوث جسمانی و خساست وجودی آن است. وی تعالی و اشتداد نفس را مرهون فرایند وحدت آن با ادراکات وجودی اش می داند. ملاصدرا معتقد است به هر میزان که نفس در فرایند وحدت با ادراکاتش گسترش بیشتری یابد؛ به همان میزان از شواغل و حجاب های معرفتی تعالی یافته و در نتیجه خواهد توانست از ظواهر اشیاء عبور کرده  ادراکاتی ماخوذ از کنه و ملکوت اشیاء را تحصیل نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

abc

چکیده [English]

no

کلیدواژه‌ها [English]

 • no
 1. ابن سینا، الشفا، الطبیعیات، تحقیق الاب قنواتی و همکاران، قم، مکتبه آیت الله العظمی المرعشی النجفی، 1405.
 2. ابن سینا، حسین بن عبدالله، الالهیات من کتاب الشفا، تحقیق حسن حسن زاده آملی، قم، بوستان کتاب، 1376.
 3. همو، النفس من کتاب الشفا، تحقیق حسن حسن زاده آملی، قم، موسسه بوستان کتاب، 1375.
 4. همو، التعلیقات، تحقیق عبد الرحمن بدوی، قم، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی، 1404 ه ق.
 5. همو، المبدأوالمعاد، به اهتمام عبدا... نورانی، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل، 1363.
 6. رازی، فخرالدین محمد بن عمر، المباحث المشرقیه، قم، ذوی القربی، 1429.
 7. سهروردی، شهاب الدین یحیی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح و مقدمه هانری کربن و دیگران، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی،1380.
 8. همو، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1380.
 9. همو، الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، تصحیح و مقدمه مصطفی محقق داماد، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1382.
 10. همو، المفاتیح الغیب، تصحیح و مقدمه نجفقلی حبیبی ، تهران ، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1386.
 11. همو، المسائل القدسیه(رسائل فلسفی)، تعلیق و تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، مشهد، انتشارات دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد، 1392ه ق.
 12. الف: همو، کسر اصنام الجاهلیه، تصحیح و تحقیق محسن جهانگیری، تهران، صدرا، 1381.
 13. ب: همو، المبدا و المعاد، تصحیح و تحقیق محمد ذبیحی و جعفر شاه نظری، چاپ اول، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا, 1381.
 14. همو، نهایه الحکمه، تصحیح و تحقیق غلامرضا فیاضی، قم، موسسه امام خمینی، 1385.
 15. طوسی، خواجه نصیرالدین، تجریدالاعتقاد ، قم، شکوری،1372.
 16. کاپلستون، فردریک چارلز، تاریخ فلسفه غرب(یونان و روم)، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی،تهران،انتشارات علمی فرهنگی، 1386.
 17. فروغی، محمد علی، سیر حکمت در اروپا، تهران، زوار، 1317.
 18. فیاضی، غلامرضا، تصحیح و تعلیق بر نهایه الحکمه ، قم ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378.
 19. قربانی و واتسن »مبانی روش شناسی الگوی محیط ایدئولوژیک در دین پژوهی تجربی« مقالات و بررسی ها، دفتر74، زمستان 1382.
 20. مصباح، محمد تقی، شرح نهایه الحکمه، تحقیق و نگارش عبدالرسول عبودیت، قم، موسسه امام خمینی ، 1378.
 21. Quine, W.V., Quiddities, and London: Penguin, 1990.