نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آنچه در آیات متعدد قرآن در خصوص عیسی و مسیحیّت وارد شده همواره محل توجّه و موضوع بحث از جانب متکلّمان و مبلّغان مسیحی بوده است. در دوره اخیر برخی از متکلّمین مسیحی، برخلاف رویه متداوّل سنّتی که سعی در مجادله و تقابل داشت، در جهت تقریب منظر اسلام و مسیحیّت در خصوص عیسی تلاش کرده اند. در مساعی این متفکرین دو نکته حائز اهمیّت است، اوّل ادعای آنکه انتقادات قرآن در مواضعی که به شدّت و تندی میگراید نه متوجّه مسیحیّت رسمی بلکه ناظر بر برخی افهام و تعابیر خاصّ از مسیحیّت است؛ دوم آنکه سعیی وافر در پیش گرفته اند تا از عقیده مسیحیّت در خصوص تثلیث بر پایه تطبیق آن با بحث اسماء و صفات الهی در قرآن دفاع کنند، و براین اساس تقریب منظر اسلام و مسیحیّت را در این موضوع به انجام رسانند. علی‌رغم مساعی وافر این متفکران به نظر می‌رسد همچنان فرقی فارق مابین دو منظر وجود دارد. درحالی که در مسیحیّت "شخص" عیسی محوریت تامّ و منحصر به فرد در نجات دارد، در قرآن عیسی و محمّد همانند سایر پیامبران تنها هادی به سوی حقیقتند، حقیقتی که مستقل از آنهاست. لذا مسیحیّت قائل به الوهیّت عیسی است و قرآن منکر آن.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Jesus's Divinity, the Main Dispute between Quran and Christianity

نویسنده [English]

 • َAhmad Asgari

Faculty of Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Against the classical approach of christian theologians and missionaries who reject Quranic view on Christianity as falsehood and erroneous,there is ,however, a new approach that intends to reconcile the view of Quran and Christianity claiming that the criticism of Quran is directed not to the official Christianity, but either to sectarians or to polytheism in Arabs. These scholars think the doctrine of trinity is to be compared to and explained by the doctrine of Names and Attributes of God in Quran. In spit of their attempts in reconciliation there still seems to be a fundamental difference: while in Christianity Jesus himself has the ultimate importance for the truth and salvation, in Quran Jesus, Muhammad, and every other prophets are only messengers and callers to the truth, the truth which is independent of every of them

کلیدواژه‌ها [English]

 • Jesus- Quran-trinity-Christianity-divinity
 1. الجاحظ، المختار فی الرّد علی النّصاری، تحقیق محمّد عبداللّه الشرقاوی، بیروت: دارالجیل،1411 .
 2. Al-Kindi, Abdol Masih, The Apology of Al-Kiindi in defence of Christianity against Islam, by William Muir, London: Society for the promoting Christian knowledge, 1887.
 3. Hackenburg, Clint "An Arabic-to-English Translation of the Religious Debate between the Nestorian Patriarch Timothy I and the ‘Abbāsid Caliph al-Mahdi" (M.A. thesis, Ohio State University, 2009)
 4. Parrinder, Geoffrey 1995 (first published 1965), Jesus in Quran, Oxford: Oneworld.
 5. Robinson, Neal 1991, Christ in Islam and Christianity, State Unversity of New York Press.
 6. Sahas, John of Damascus on Islam, Leiden: Brill, 1972.
 7. Wallace-Hadrill, D.S. 1982, Christian Antioch: A study of early Christian thought in the East, Cambridge University Press.
 8. Watt, Montgomery 1968 (first published 1956) Muhammad at Medina, Oxford University Press.
 9. Zaehner, R. C. 1958, At Sundry times: An Essay in Comparative Religions, London: Faber & Faber.