نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیدهبررسی سیرة عملی پیامبر اسلام (ص) و پیشوایان بزرگ اسلام اعم از شیعه و اهل سنت  ما را در رسیدن به دیدگاهی مشترک دربارة محدودة اسلام و ایمان و احکام و قوانینی که به سبب آن بر مسلمانان فرقه‌های مختلف اسلامی و اهل کفر بار می‌شود، یاری می‌کند. بنابراین ضرورت دارد که معیارهای اسلام و کفر مورد بررسی قرار گیرد تا باورهای نادرست فرق اسلامی نسبت به یکدیگر از میان برود. در این نوشتار سعی شده است موضوعاتی از قبیل شاخصه‌ها و محدود اسلام و کفر از دیدگاه فریقین، سیرة نبوی و تکفیر مسلمانان، کفایت اسلام ظاهری ، دیدگاه فقهای فریقین دربارة تکفیر مورد بررسی قرار گیرد تا دیدگاههای تکفیرهایی که به هر بهانه‌ای مسلمانان را کافر می‌دانند مورد ردّ و نقد عالمانه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Disbelief and its judgments in the Persian Gulf

نویسنده [English]

 • hossein rahmanitirkalai

Faculty of Payame Noor University

چکیده [English]

The study of the Prophet of Islam (PBUH) and the great leaders of Islam, both Shi'a and Sunni, help us to reach a common view on the limits of Islam and faith, and the laws and laws that are applied to Muslims from different sects of Islam and disbelievers. he does. Therefore, it is imperative that the criteria of Islam and disbelief be examined in order to eliminate the misleading beliefs of the Islamic distinction towards each other. In this paper, we have tried to examine topics such as the characteristics and limitations of Islam and disbelief in terms of the Persian point of view, the Prophetic and Takfir masses of Muslims, the apparent Islam's sufficiency, the viewpoint of the jurisprudents of the Takfir of the Faqihs, and the views of the takfiris who, according to all the Muslims, Reject and criticize wisely.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islam apparent-martyrdom- faith- infidelity- takfir
 1. قرآن
 2. ابن ابى العز الدمشقى، على بن على بن محمد؛ شرالعقیده الطحاویه، بیروت ،موسسه الرساله ،1411ه ق .
 3. ابن اثیر، مبارک بن محمد، الجامع الاصول ، بیروت ، دار الفکر ، 1403 ه ق.
 4. ابن حجر العسقلانى، أحمد بن على، فتح البارى فى شرح صحیح البخارى، بیروت ،دارالکتب العلمیه ،1424 ه ق .
 5. ابن حجر هیثمى، احمدبن محمدبن على، تحفه المحتاج بشرح المنهاج، بیروت ، مکتبه التجاریه الکبری ، 1357ه ق .
 6. ابن حزم، علی بن احمد ، الفصل فى الاهواء و الملل و النحل، بیروت، دار الجبل، تحقیق محمّد ابراهیم نصر و عبدالرحمن عمیره.
 7. ابن سعد، ابو عبدالله ، طبقات ابن سعد، بیروت ، دار الصادر ، 1960 م .
 8. ابن عابدین، محمد امین بن عمر ، رد المحتار، ج6 ، بیروت ، دار احیاء التراث ، 1407ه ق.
 9. ابن عربى، محى الدین، فتوحات مکیه، المکتبه العربیه ، 1405 ه ق.
 10. ابن منظور، محمد بن مکرم ، لسان العرب، ادب حوزه، 1405 ه ق.
 11. اشعرى، ابوالحسن؛ مقالات الاسلامیین، بیروت ، دارالنشرفرانز شتاینر ، 1400 ه ق.
 12. بخارى، محمد بن اسماعیل، صحیح بخارى، بیروت ، دار احیاء التراث العربى.
 13. برنجکار، رضا، آشنایى با فرق اسلامى ، قم ، کتاب طه ، 1439ه ق .
 14. ترمذى، محمد بن عیسى، سنن ، بیروت، دار الفکر ، 1403 ه ق.
 15. تفتازانى، سعدالدین، شرح المقاصد، بیروت ، عاله الکتب ، 1419 ه ق .
 16. حسینى، سید شرف الدین، الفصول المهمه، قم، موسسه بعثت، طبع اول ، 1423ه ق .
 17. خویی ، سید ابوالقاسم ، التنقیح فى شرح العروه الوثقى، قم ،التوحید للنشر،1418ه ق.
 18. خمینى، روح الله ، ‏ کتاب‏الطهاره ، ج3 ، تهران ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،1380 ه ش.
 19. ذهبى، شمس الدین محمد بن احمد، سیرأعلام النبلاء ، بیروت ، موسسه الرساله ، 1414 ه ق .
 20. رى شهرى، محمد، میزان الحکمه، قم ، دار الحدیث، 1375 ه ش.
 21. سبحانى، جعفر، بحوث قرآنیه، قم، انتشارات موسسه امام صادق(ع)، 1419 ه ق.
 22. سجستانى، ابوداود، سنن ابوداود سجستانى، بیروت ، دارالفکر ، 1410 ه ق
 23. سلفى الافغانى، الشمس، عداء الماتریدیه للعقیده السلفیه، بیروت ، مکتبه الصدیق ، 1419 ه ق
 24. شعرانى، احمد بن على، الیواقیت و الجواهر، بیروت، دار الکتب العلمیه ، 1419 ه ق.
 25. شیخ صدوق، ابوجعفرمحمد ، عیون اخبار الرضا(ع)، نجف اشرف، نشر حیدریه ، 1386 ه ق
 26. شیخ صدوق، محمدبن على ابن بابویه؛ کتاب الهدایه، قم ، موسسه امام هادی ، 1376 ه ش
 27. طباطبایى یزدى ، سید محمد کاظم ، العروه الوثقى ، تهران ، دینا ، 1392 ه ش
 28. عاملى، شیخ حر، وسائل الشیعه، قم، موسسه آل البیت(ع)، 1414 ه ق.
 29. غزالى، فیصل التفرقه بین الاسلام و الزندقه، بیروت ،دارالکتب العلمیه ، 1413 ه ق.
 30. قارى، ملا على، شرح کتاب الفقه الاکبر(متن الفقه الاکبر)، بیروت ، دارالبشائرالاسلامیه ، 1419 ه ق.
 31. قاضی عیاض ،الشفاء، دار الفیحاء، عمان ، 1407 ه ق.
 32. کلینى، محمد بن یعقوب، اصول کافى، تهران، مطبعه الاسلامیه، 1388 ه ق.
 33. متقى هندى ، کنزالعمال، ج 2 ، تحقیق: بکرى حیانى، و صفوه السقاء، بیروت، موسسه الرساله ، 1409 ه ق
 34. مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، ج 68 ، بیروت ، موسسه الوفاء ، 1403 ه ق.
 35. مجموعه اى از نویسندگان وهابى، الجامع الفرید، جده، دار الاصفهانى.
 36. مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، بیروت ، دار احیاء التراث العربى .
 37. مطهرى،. مرتضى ،مقدمه اى بر جهان بینى، قم ،انتشارات صدرا، 1379 ش.
 38. .مغنیه، محمد جواد، هذه هى الوهابیه، نرم افزار معجم عقایدى، قم ، مرکز معجم فقهى آیت الله گلپایگانى.
 39. نسائى، احمد بن شعیب، سنن نسائى، بیروت ،دار الفکر ، 1408 ه ق.