دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، تابستان 1397 
5. بسط مدل مفهومی مراتب و مراحل تحول اخلاقی با تأکید بر آرای ارسطو

صفحه 83-102

سید رمضان عقیلی عقیلی؛ جمیله علم الهدی؛ کوروش فتحی وارجارگاه


7. کفر و احکام آن در فریقین

صفحه 104-144

حسین رحمانی تیرکلایی