نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

برخی از ناقدان نظریۀ روایت رؤیاهای رسولانه چهار دسته استدلال آورده اند برای اینکه این نظریه خلاف قرآن است. شواهدی قرآنی، نصوصی از قرآن، آموزه هایی قرآنی، و نشانه هایی لفظی در متن قرآنی را مستند اثبات ادعای خویش ساخته اند. ارزیابی این استدلالها نشان می دهد که گاهی بحث کلامی با بحث پدیدارشناختی و زبان شناختی یکسان گرفته شده و گاهی نظریۀ رقیب یعنی رویکرد سنتی "تلاوت" مبنای استدلال قرار گرفته و طبعا آنرا دوری ساخته و گاهی اشتراک لفظ راهزن ناقدان شده است. فرض اعلام نشدۀ اغلب آنان دایر بر اینکه علی الاصول می توان برای نظریه ای مرتبه دومی دلیل نقض مرتبه اولی آورد حکایت از تفکیک نکردن سطوح زبانی و معرفتی ست. برای بسیاری از مدعیات آنان، می توان جدلا دلیل نقض از آیات قرآن آورد. در نتیجه، اساسا نمی توان در تعیین تکلیف با این دو نظریۀ رقیب، به متن قرآنی توسل جست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Inconsistency of Soroush's Theory of Prophetic Dream with Quran

نویسنده [English]

 • hossein valeh

Faculty of Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Some Critics believe that the theory of Prophetic Dreams goes against Quran in four different ways. Quranic textual evidences, teachings and notions are sited as proof. The evaluation of these arguments shows that these criticisms rest on confusion of phenomenal topics with theological ones or circular invoking of of the rival theory of Recitation. The presupposition common to all these critics says that a second order theory can be proved by first order arguments.

 1. - آرمین، محسن، "ابهام در مفاهیم، ناتوانی در تطبیق؛ نقد نظریه«رؤیاپنداری قرآن»(۱)" منتشر در سایت جرس، شهریور 92
 2. - آرمین، محسن، " رؤیاپنداری قرآن، تعبیر تا تحریف؛ نقد نظریه «رؤیاپنداری قرآن»(۲)"، منتشر در سایت جرس، مهر 92
 3. - اسدی، احمد رضا، "سفیر حق و سفیر وحی "، منتشر در سایت بی بی سی فارسی، خرداد 95
 4. - انصاری دوگاهه، محمد و بنی اسدی، صغری، "بررسی و نقد پدیدارشناسی خیال در تجربۀ وحیانی نبوی"، مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه، دور دوم، شماره 2و3، تابستان 1395
 5. - ایازی، سید محمد علی، "نه طوطی نه زنبور؛ پژوهشی در وحی نبوی "، منتشر در سایت نویسنده به آدرس:
 6. - بازرگان، عبد العلی، " ده نکته در نقد نظریه «رویاهای رسولانه» عبدالکریم سروش"، منتشره در سایت بی بی سی فارسی، اردیبهشت 95
 7. - بهشتی، احمد و نجاتی، محمد و قهرمانی فرد، محمد تقی، "گذر از تفسیر به تعبیر؛ جواز یا عدم جواز"، قبسات، شماره 75، بهار 1394
 8. - پیمان، حبیب الله، "نقدی بر نظریۀ رؤیای رسولانۀ دکتر سروش؛ پرسش از خاستگاه کلام قرآنی" ایران فردا، تیرماه1395، شمارۀ 22، تهران
 9. - خرمشاهی، بهاء الدین، " طبیعت الهی یا الهیات طبیعی‌؛ در نقد تفسیر جدید از وحی‌"، منتشر در سایت نویسنده به آدرس: www.b-khoramshahi.com/article/81-2016-10-25-23-56-47.html
 10. - خسروپناه، عبد الحسین، " ۱۰ نکته درباره دیدگاه «رؤیای رسولانه» عبدالکریم سروش" ، منتشر در سایت خبرگزاری بسیج، اردیبهشت 95
 11. - ساجدی، ابوالفضل و ساجدی، حامد، "رؤیا انگاری وحی؛ نقدی بر آرای دکتر سروش"، معرفت کلامی، سال ششم، شارۀ یکم، بهار و تابستان 1394
 12. - سهروردی، شهاب الدین یحیی، مجموعۀ مصنفات، تحقیق هانری کربن، انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران، تهرن،ف 2535
 13. - شیرازی، صدرالدین محمد، المبدأ و المعاد، تصحیح سید جلال آشتیانی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1380
 14. - طباطبائی، مصطفی، "تقریر سخنرانی توسط گروه تحقیقاتی رد شبهات ملحدین"، منتشر در صفحه فیس بوک گروه، پست مورخ 20 می 2016 به آدرس:
 15. https://ia600409.us.archive.org/30/items/NaghdeRoyahyeRasoolanenoAtheism/Naghde%20Royahye%20Rasoolane%20(@no_atheism).pdf