هیولای اولی ، معقول اول یا ثانی فلسفی در حکمت متعالیه؟

غلامرضا شاملی؛ قاسم کاکایی؛ محمد بنیانی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 1-20

چکیده
  در‌بارة‌ اقسام جواهر نظرات متفاوتی ارائه شده است‌. یکی از علل اختلاف نظرها این است که برخی هیولی را داخل در جواهر می‌دانند و برخی آن را داخل نمی‌دانند‌. ابن‌سینا هیولی را وجودی خارجی دانسته و براهینی را در اثبات وجود آن بیان می‌کند. پیش از ملاصدرا افرادی مانند ابوالبرکات و شیخ اشراق و خواجه نصیر الدین طوسی و پس‌از او افرادی مانند ...  بیشتر

تاملی در مسئله جبر و اختیار در کلام امامیه

محمدحسین فاریاب

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 21-46

چکیده
  مسئلۀ جبر و اختیار از مسائل بنیادینی است که با مسائل مهمی همچون هدف از آفرینش انسان، بعثت پیامبران، نصب امامان علیهم‌السلام و معاد مرتبط است، به‌گونه‌ای که اتخاذ دیدگاه نادرست در این باره، می‌تواند مسائل یادشده را تحت الشعاع قرار دهد. آنچه در این پژوهش، مدنظر است، نگاهی مورخانه به تطورات این مسئله در تاریخ کلام امامیه است. اگرچه ...  بیشتر

بازخوانی جبر و اختیار در ساحت آموزه های عرفانی

رضا حسینی فر؛ زینب خداداد

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 47-70

چکیده
  «جبر و اختیار» اگرچه ماهیتاً مسئله‌ای کلامی‌‌است اما به دو دلیل به ساحت عرفان نیز راه یافت: پیشینة کلامی‌‌عارفان و اقتضای برخی مباحث عرفانی. راهیابی‌  این بحث کلامی‌‌در ساحت عرفان اسلامی‌‌موجب شد تا به اقتضای دقت نظرها و نکته سنجی‌های عارفان در مباحث توحیدی و ماجرای ظهورات اسمائی، مباحث جبر و اختیار گستره و عمق فزون‌تری یابد ...  بیشتر

فلسفه فقه و مسائل پیش‌روی آن

سید ابوالقاسم نقیبی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 71-86

چکیده
  فلسفة فقه از جمله شاخه‌های فلسفة مضاف است که در آن، فقه به‌معنای علم به احکام شرعی از ادلة تفصیلی آنها از منظر بیرونی و روی‌آورد معرفت درجة دوم، توصیف و تحلیل نظری می‌شود. تحلیل نظری فقه به عنوان علمی که در فرهنگ، تاریخ و تمدن اسلامی تحقق یافته است به نظریة کلی دربارة آن می‌انجامد. به نظریة کلی در زمینة فقه با قطع نظر از مذاهب یا باب ...  بیشتر

تأملی در صورت بندی رهیافت های «قلمرو دین»و طرح رهیافت مطلوب

علی آقاجانی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 87-106

چکیده
  قلمرو دین از موضوعات پر چالش  و تأثیر گذار بر سپهر سیاسی جوامع اسلامی‌ ‌به‌ویژه ایران است. از نظر معرفتی رهیافت‌های متعددی به قلمرو دین قابل احصاء است که هر یک می‌تواند نقاط قوت و ضعف متعددی داشته باشد. رهیافت حداکثری مطلق، رهیافت حداقلی، رهیافت اکتفا به ارزش‌های اخلاقی و بیان کلیات، رهیافت دین متضمن یکى از احکام پنجگانه (واجب، ...  بیشتر

از عقلانیت امید تا اخلاق امید

مسعود صادقی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 107-126

چکیده
  امید یکی از انسانی‌ترین پدیده‌هاست. در میان فیلسوفان متاخر بالاخص با رویکرد تحلیلی تلاش فراوانی برای نقد تعریف سنتی از امید در جریان است. رهیافت باورـ‌ میل و بسنده یا نابسنده بودن آن در تعریف امید و نیز سنجه اعتبار یا اصطلاحاً عقلانیت امید، موضوع اصلی این مباحث است.در این نوشتار ضمن مرور اختصاری و انتقادی این تعاریف به تحلیل سه گونة ...  بیشتر

شواهدگرایی برون گرا نقدی بر نظریه ی دومنبعی توجیه معرفتی

امید کریم زاده

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 127-148

چکیده
  برخی از معرفت‌شناسان معاصر استدلال می‌کنند که توجیه معرفتی ممکن است به دو شکل کاملاً متمایز در معرض نقض قرار بگیرد. در حالت نخست که آن را نقض شواهد می‌نامند توجیه معرفتی یکسره از بین می‌رود، اما در حالت دوم که نقض حُکم نامیده می‌شود با اینکه بخشی از توجیه شخص از بین می‌رود هنوز بخش دیگری از توجیه باقی می‌ماند، بنابراین شخص در این ...  بیشتر