هستی شناسی و آثار اعتقاد به ملکوت از منظر قرآن

اسماعیل دارابکلائی؛ سید مجتبی جلالی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 83-110

چکیده
        از جمله معارفی که قرآن ما را با آن آشنا می سازد، وجود ساحت های معنوی برای عالم است، که از آن به عالم ملکوت یاد شده است. براساس این نظریّه تحلیل گران عالم هستی برای هر موجودی ملکوتی قائل شده اند. ازمنظر لغویّون، حکما، عرفا ،کتاب مقدّس وتفاسیرو روایات، ملکوت به معنای باطن و حقیقت عالم است به طوری که احاطه خداوند بر این باطن، حاکی ...  بیشتر