ارزیابی نظریه لوئیس پویمن درباره اخلاق‌باور

محمدرضا بیات؛ مهدی طهماسبی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 109-128

چکیده
  در یک نگاه کلی، اراده‌گرایی و قرینه‌گرایی دو رویکرد رقیب درباره اخلاق باور بوده است. لوئیس پویمن فیلسوف آمریکایی معاصر با انتقاد از این دو رویکرد، نظریه اراده‌گرایی غیر مستقیم تجویزی را ارائه نموده است. در این نظریه برای تحلیل شکل‌گیری باور، هم به نقش «ادله» و «عوامل زمینه‌ای» بطور توأمان توجه شده و هم، «عقلانیت» مبنای داوری بین ...  بیشتر