نقش مقولات در فلسفه ملاصدرا

زهرا کریمی؛ مجید ضیایی قهنویه

دوره 22، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 25-46

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103415

چکیده
  مقولات ابزار ذهن ما برای شناخت حقایق اطراف است. بشر اشیای خارجی یا مفاهیم ناظر به آن‌ها را ذیل یکی از مقولات قرار داده است و فهم می‌کند. اما میزان صدق مقولات بر تمام واقعیات خارجی و تمام حقایق هستی هنوز به درستی مشخص نیست. آنچه در آرای برخی فلاسفة مشاء دیده می‌شود‌این است که مقولات و پیرو آن انواعی که ذیل آنها‌ایجاد می‌شود نقش تعیین ...  بیشتر