بررسی منشأ تعین اختیار در اعیان ثابته

مسعود حاجی ربیع؛ محمد حسن مهدی پور

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 71-90

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97377

چکیده
  تحلیلی که عرفا از نحوة تکون و شاکله‌بندی اعیان ثابته در تعینات حقی ارائه می‌‌کنند‌ایا قابلیت تعین اختیاریِ حقیقت اختیار در اعیان ثابته را دارد یا نه؟ غالب عرفا معتقدند که اعیان ثابته موجودات مختار، تمام استعدادهای ثبوت یافته مخصوص به خود را در مرتبة علم ذاتی حق تعالی، از ازل الی الابد به صورت ذاتی، لایتغیر و ثبوتی دارا بوده و حقیقت ...  بیشتر