بررسی تطبیقی ماهیّت روح القدس و کارکردهایش از دیدگاه فیلون و پولس

طاهره محمدیان عمرانی؛ رضا گندمی نصرآبادی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 133-156

چکیده
  در این مقاله ماهیت روح القدس وکارکردهایش از دیدگاه فیلون وپولس مورد بحث قرار می گیرد . از نظرفیلون روح القدس یا روح الهی صرفاً وسیله ی ارتباط خدا با انسان است وتنها کارکردش ، نبوت وپیش گویی است؛ کارکردی که در سنت یهودی هم وجود داشت. همچنین فیلون روح الهی را که مطابق نصّ کتاب مقدس ، موجب نبوت است ، با جذبه یا تصرف الهی در فلسفه ی افلاطون ...  بیشتر