نویسنده = ������������������ �������������� ����������������
بررسی تطبیقی‌اندیشه‌های کلامی‌‌ابن‌تیمیه با شیعیان اثنی عشری با تکیه بر روایات ام سلمه(س) از رسول خدا(ص)

دوره 19، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 39-58

علی اصغر بنی حسن؛ محمد مهدی باباپور گل افشانی؛ ناصر رفیعی محمدی


استدلال گرایی ناواقع گرایانه؛ نقد مبانی معرفت شناختی نظریه عقلانیت و معنویت

دوره 17، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 135-150

سید محمد اکبریان؛ محمدمهدی باباپورگل افشانی


معناشناسی واژگان«عقل» و «تفکر» در ارتباط با مفهوم «فطرت» در قرآن

دوره 13، شماره 2، تیر 1392

محمدمهدی باباپور گل افشانی؛ قدیر اسفندیار